Central Park New York Casas Office

Pendedahan Privasi

//

Apabila anda meminta maklumat, kami mungkin memerlukan maklumat peribadi tertentu, seperti nama anda, alamat emel dan nombor telefon untuk menjawab dengan sewajarnya. New York Casas Ltd. tidak akan menjual, mendagangkan atau menyewakan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. New York Casas Ltd. mungkin menyediakan statistik agregat mengenai pelanggan, jualan, corak trafik dan maklumat laman yang berkaitan kepada vendor pihak ketiga yang bereputasi baik, tetapi statistik ini tidak termasuk maklumat pengenalpastian peribadi. Maklumat peribadi digunakan untuk tujuan berikut:

  1. untuk menyediakan dan meningkatkan perkhidmatan, ciri-ciri dan kandungan kami;
  2. untuk mentadbir penggunaan perkhidmatan kami dan akaun anda;
  3. untuk membolehkan pengguna menikmati dan melayari Laman Web ini dengan mudah;
  4. untuk lebih memahami keperluan dan kepentingan anda;
  5. untuk memenuhi permintaan yang anda lakukan;
  6. untuk memperibadikan pengalaman anda;
  7. untuk memberi pengumuman perkhidmatan; dan
  8. untuk memberi anda maklumat lanjut dan tawaran daripada kami atau pihak ketiga yang kami percaya mungkin berguna atau menarik kepada anda, termasuk surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain mengenai perkhidmatan yang berkaitan.
Jika anda memutuskan pada bila-bila masa yang anda tidak lagi ingin menerima komunikasi sedemikian, sila ikut arahan untuk memberhentikan langganan, yang diberikan dalam mana-mana komunikasi.

//

Kami tidak menghalakan Laman Web kami kepada mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun, dan kami meminta semua pengguna memastikan umur mereka adalah sesuai sebelum menggunakan Laman ini. Sewajarnya, kami tidak secara sengaja mengumpul atau menyimpan maklumat pengenalan peribadi atau maklumat lain bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun pada Laman Web kami. Jika ibu bapa atau penjaga menyedari bahawa anak mereka telah memberikan kami maklumat peribadi tanpa persetujuan mereka, mereka harus menghubungi info@nycasas.com. Jika kami menyedari bahawa kanak-kanak di bawah 18 tahun telah memberikan maklumat peribadi kepada kami, kami akan memadam maklumat tersebut daripada fail kami. Jika kanak-kanak di bawah umur 18 tahun ingin menggunakan Laman Web kami, dia hanya boleh melakukannya dengan kebenaran ibu bapa atau penjaga.

//

Dengan menggunakan laman Web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat ini oleh New York Casas Ltd. dan sekutunya. Jika kami memutuskan untuk menukar dasar privasi kami, kami akan memaparkan perubahan tersebut pada halaman ini agar anda sentiasa mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya dan di bawah keadaan apa kami mendedahkannya.