Central Park New York Casas Office

خط مشی رازداری

//

هنگام درخواست اطلاعات، ممکن است ما به اطلاعات شخصی شما مانند نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن برای پاسخ مناسب نیاز داشته باشیم. شرکت New York Casas هرگز اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی فروشد، معامله نمیکند یا اجاره نمی دهد. شرکت New York Casas ممکن است آمار کلی در مورد مشتریان، فروش، الگوهای ترافیک و اطلاعات سایت مربوط را، به فروشندگان معتبر شخص ثالث ارائه دهد، اما این آمار شامل اطلاعات شناسایی شخصی نخواهد بود. اطلاعات شخصی برای اهداف زیر استفاده می شود:

  1. برای ارائه و بهبود خدمات، ویژگی ها و مطالب ما؛
  2. برای استفاده شما از خدمات و حساب کاربری خود؛
  3. برای فعال کردن کاربران برای لذت بردن و چرخیدن در این وب سایت؛
  4. برای درک بهتر نیازها و علاقه های شما؛
  5. برای انجام درخواستهایی که ممکن است شما داشته باشید؛
  6. برای شخصی سازی تجربه شما؛
  7. ارائه اطلاعیه های خدمات؛ و
  8. برای ارائه اطلاعات و پیشنهادهای بیشتر از طرف ما یا اشخاص ثالث که ما معتقدیم ممکن است برای شما مفید یا جالب باشند از جمله خبرنامه ها، بازاریابی یا مطالب تبلیغاتی و سایر اطلاعات در مورد خدمات مرتبط.
اگر هر زمان تصمیم گرفتید که دیگر مایل به دریافت چنین مطالبی نیستید، لطفاً دستورالعمل های لغو اشتراک را که در هر یک از مطالب ارائه شده اند را دنبال کنید.

//

ما افرادی که کمتر از 18 سال، سن دارند را به سمت وب سایت هدایت نمی کنیم و از همه کاربران می خواهیم قبل از استفاده از سایت از سن مناسب خود اطمینان حاصل کنند. بر این اساس، ما به صورت آگاهانه در وب سایت خود، مشخصات شناسایی و یا اطلاعات دیگری از افراد زیر 18 سال را جمع آوری یا نگهداری نمی کنیم. اگر والدین یا سرپرست متوجه شود که فرزند وی بدون رضایت آنها اطلاعات شخصی را در اختیار ما قرار داده است، باید با سایت ما تماس بگیرد. اگر بفهمیم که فرد زیر 18 سال اطلاعات شخصی در اختیار ما قرار داده است، چنین اطلاعاتی را از پرونده های خود حذف خواهیم کرد. اگر فرد زیر 18 سال مایل به استفاده از وب سایت باشد، می تواند این کار را فقط با اجازه والدین یا سرپرست خود انجام دهد.

//

با استفاده از وب سایت ما، شما به جمع آوری و استفاده از این اطلاعات توسط شرکت New York Casas و شرکت های وابسته به آن رضایت می دهید. اگر تصمیم بگیریم خط مشی رازداری خود را تغییر دهیم، آن تغییرات را در این صفحه قرار خواهیم داد تا شما همیشه از اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم و نحوه استفاده از آن و چگونگی شرایط فاش کردن آن، آگاه باشید.