Central Park New York Casas Office

5 MADADALING HAKBANG SA PAGBEBENTA NG INYONG ARI-ARIAN SA NEW YORK

1 //PAGPEPRESYO

Ang unang hakbang na aming ginagawa kapag nagbebenta ng isang ari-arian ng kliyente ay ang pagtatasa ng presyo. Ano ang halaga nito? Ang aming analisis sa paghahambing sa merkado ay gagawing madali para sa inyo na maunawaan kung ano ang mga presyo sa inyong gusali at lugar. Mangyaring makipag-usap sa isa sa aming mga nangungunang ahente para sa libreng konsultasyon:

2 // PRESENTASYON

Ang paraan sa pagpepresenta ng inyong ari-arian sa mga potensyal na mamimili ay mahalaga para lubos na maitaas ang potensyal nitong mabili. Samakatuwid, sinisiguro namin na ang aming propesyonal na litratista ay kukuha ng mga larawan sa isang maliwanag na araw at ang apartment ay mukhang malinis at maayos. Ang isang neutral, modelong apartment ay pinakanakakaakit.

Pagpapakita ng bahay para sa pagbebenta ng ari-arian sa New York

3 // Marketing

Napakamahalaga sa tagumpay ng proseso ng pagbebenta ay ang pagmamarket ng inyong ari-arian. Alam namin kung paano maabot ang hindi bababa sa 98% ng merkado sa pamamagitan ng sari-saring mga online at offline channel. Sa kasunduan ng eksklusibong karapatan na magbenta, nagbibigay kami sa inyo ng mga kaalaman ukol sa sari-saring mga channel na aming ginagamit. Ang aming pinagkakatiwalaang mga profile sa maraming mga online portal na ito ay magdagdag sa kakayahang makita ang inyong ari-arian.

Marketing para sa pagbebenta ng ari-arian sa New York

4 // PAGPAPAKITA

Kapag ang mga prospektong mamimili at kanilang ahente ay nakita ang inyong ari-arian, sunod silang makikipag-ugnayan sa amin para ipakita ito. Karaniwan na sinisimulan ang mga pagpapakita sa pamamagitan ng isang "open house" sa katanghalian ng Linggo dahil ito ang oras na ang karamihan sa mga bumibili ng bahay ay lumalabas upang makita at ikumpara ang mga ipinagbibili. Pagkatapos ng open house, aming inaasikaso ang mga pagpapakita kung ito'y hihilingin at uulitin ang open house kung kakailanganin, lahat ng ito ay isinasaalang-alang ang inyong iskedyul.

Mga pagpapakita ng bahay para sa pagbebenta ng ari-arian sa New York

5 // MGA ALOK AT KONTRATA

Pagkatapos ng unang open house at mga pagpapakita, tatanggap kami ng mga pambungad na alok mula sa mga interesadong partido. Aming ipepresenta ang mga alok na ito sa inyo, na siyang aming kliyente, para sa pagsusuri at kami ay kokonsulta sa inyo kung alin ang mga alok na pinaka-nakawiwili sa inyo. Sa sandaling ang alok ay tinanggap, aming ginagabayan ang mamimili sa proseso ng pagkuha (acquisition process) hanggang sa petsa ng pagsasara.

Mga alok na bahay para sa pagbebenta ng ari-arian sa New York

// ALING MGA DOKUMENTO ANG KAILANGAN KONG PIRMAHAN?

Kayo ay sasabihan na pumirma ng isang kasunduan ng "Eksklusibong Karapatan na Magbenta" (Exclusive Right to Sell). Ang ibig sabihin na ang listing broker ay mababayaran ng napagkasunduang komisyon maging sinuman ang nakapagdala ng mamimili. Bilang balik, ang listing broker ang siyang magsasagawa at magbabayad para sa lahat ng gastos sa marketing upang maakit ang pinakamaraming posibleng mamimili. Sa huling quarter ng 2012, halos inabot ng 6 na buwan sa pangkaraniwan para maibenta ang isang apartment sa NYC, ito ang dahilan kung bakit ang karamihan ng mga ahente ay ipagpipilitan ang pagiging eksklusibo nang 6 na buwan man lamang upang maging kumpiyansa sa paghahatid ng ipinangakong mga resulta.


Para sa higit pang mga detalye sa pagbebenta ng inyong bahay, makipag-ugnayan sa amin o iklik dito upang mabasa ang higit pa.