Barrio Boerum Hill Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Boerum Hill Brooklyn

Ang Boerum Hill ay isang maliit na lugar sa hilagang-silangang bahagi ng Brooklyn, karatig ng Schermerhorn Street sa hilaga at Fourth Avenue sa silangan. Mula pa ito noong 1860s at meron itong tipikal na mga kalye ng cobblestones na nalilinyahan ng mga puno na may mga townhouse sa magkabilang bahagi. Isa itong orihinal na pamayanan ng mga nagtatrabahong uri, at muling binuo ang kanyang sarili bilang isang mas nakatuon sa pamilya katulad ng mga karatig na pamayanan, ang Cobble Hill at Carroll Gardens. Mga kakaibang restawran, boutique, at mga pamilihan ay matatagpuan sa Smith Street at Atlantic Avenue. Dagdag pa rito , mayroon itong magiginhawang daanan sa marami sa mga istasyon ng tren na magdadala mismo sa inyo sa Manhattan.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.