Barrio Carnegie Hill Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Carnegie Hill New York

Ang lugar ay ipinangalan para sa mansyon na ipinagawa ni steel magnate Andrew Carnegei sa Fifth Avenue at 91st Street noong 1901. Ang Carnegie Hill ay nasa kahabaan ng 79th hanggang 98th Street, sa pagitan ng Fifth Avanue at Third Avenue. Para sa maraming taga-New York na may pamilya, ang lugar na ito ay ang pinakagusto at pinaka-prestihiyosong pantahanang lugar. Mga pangunahing museo ang bumubuo ng " Museum Mile" at sagana sa prestihiyosong mga paaralan, maliban pa sa pagiging malapit sa Central Park. Ngunit kung ano talaga ang umaakit sa mga tao sa lugar na ito ay ang malaking supply ng malalaking apartment, karamihan ay mga gusali bago pa ang digmaan na nasa mga abenida at tawirang mga kalye. Ang Madison Avenue ay nag-aalok ng ilang mga dekalibreng tindahan, palakaibigang "brunch" na mga restawran at mga pangkasuotong boutique na pambata.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.