Barrio Carroll Gardens Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Carroll Gardens Brooklyn

Ang Carrol Gardens ay naitatag ang kanyang sarili bilang isang paborito sa Brooklyn. Mga Italyanong panaderya, restawran, at mga pamilihan ay nangingibabaw pa rin dahil ito ay minsan naging sentro ng populasyon ng Brooklyn Italian-American. Parang-karatulang brownstones sa mga blokeng nalinyahan ng puno, preskong mga boutique, at kaswal na mga lugar para sa brunch ay ginagawa itong isang paborito para sa mga tipong pampanitikan. Ang subway ay hindi kailanman naging malayo at ang Carroll Park, isang blokeng haba ng palaruan, mga daanan at lugar para umupo, ay ginagawa itong isang lugar na magiliw din sa pamilya. Sa kabuuan ang Carroll Gardens ay nagbabago at ang halaga ng ari-ariang ito ay tumataas dahil na din sa pagdating ng mga higit pang batang propesyonal.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.