Barrio Columbia University Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Columbia University New York

Ang lugar sa palibot ng Columbia University ay tinawag na Morningside Heights. Kasama and Broadway bilang pangunahing kalye at ang Columbia at Barnard Universities ay nangingibabaw sa pamayanan, ang lugar na ito sa Upper West Side ay laging abala sa tao. Mas katulad ng napakalaking unibersidad na kampus, ito ay okupado ng mga mag-aaral, mga nagtapos, at mga intelektuwal na tagalungsod na nagtitipon sa isang lugar tulad ng mga tindahan ng libro, kapihan, restawran, at lokal na bar. Ang paligid ng lugar ay tahimik at payapa, malapit sa subway at mabilis na pagbyahe sa gitnang bayan. Ito ay nakapaloob sa pagitan ng Riverside at Morningside Parks, na may inaalay na maraming lugar na mapaglilibangan. Ang pook ay tahanan ng pinakamalaki sa mundo na Anglican Cathedral, St John the Divine, at ang Riverside Church, parehong kamangha-manghang istruktura na naghahandong ng oasis para sa tahimik na pamamahinga sa gitna ng konkretong gubat.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.