Barrio Greenwich Village Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Greenwich Village New York

Ang mga kalye sa distrito ay makikitid at masukal na may hanay ng mga puno, na nagbibigay pakiramdam na katulad ng Europa kaysa sa lugar ng New York. Sa katunayan, sa gitna nito ay ang Washington Square park na may arkong kahawig ng L'Arc de Triomphe sa Paris. Ang mga silid ay magkakaiba mula sa mga hilera ng townhouse na bago ang digmaan hanggang sa mga mararangyang doorman at maliliwanag na mga espasyo ng loft. Ang mga daanan pataas ay masikip dahil sa mga maliliit na estudyo na kung saan maraming mag-aaral ang nagrerenta. Ang Greenwich Village ay ang pinakamalaki na makasaysayang distrito, na nangangahulugan na anumang panlabas na alterasyon sa may higit 4,300 na gusali ng lungsod ay kinakailangan munang aprubahan ng Landmarks Preservation Commission. And labis na maginhawang lokasyon ay hindi lihim sa pinaghalong mga malikhaing mag-aaral sa kolehiyo, mga propesyonal na hinimok ng hangarin, at mga panauhin na mapagtanong na tinatahak ang komportable at mapunong mga kalye ng maalamat na lugar na ito ng NYC.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.