Barrio Hudson Square Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Hudson Square New York

Isang umuusbong na lugar ng Lower Manhattan, ang Hudson Square ay nahahangganan ng Ilog ng Hudson sa Kanluran, Greenwhich Village, Soho, at Tribeca. Ang distrito ay malalim sa makasaysayang kahalagahan, at nagtatampok pa ng mga napalatandaang lugar na nailalarawan ng magandang Greek Revival at mga hilerang bahay na may estilong Pederalista. Ang dating halos industriyal na tanawing ito ay nakapagbenepisyo nang malaki mula sa kamakailan lamang na rezoning at mga pagsisikap sa pagpapabuti na nakapagsimula ng pagbabago sa isang mas pantirahang atmospera. Ang lugar sa ngayon ay handa nang lumago, na may maraming maluluhong pag-unlad at mga kumbersyon sa condo na ginagawa, hindi pa nababanggit dito ang pagbili ng mga ari-arian ng parehong Disney at Google sa loob ng kanilang nasasakupan, na ang bawat isa ay mayroong intensyon na magtayo ng kampus.

Ang pagkilos sa muling pagbubuhay sa Hudson Square ay matagumpay na iniangat ang lugar, lumilikha ng isang kapaligiran na dakila para sa lahat ng mga edad. Ang mga proyekto sa pagpapabuti ay kinabibilangan ng pagkukumpuni ng Spring Street Park at Freeman Plazas, at ang pagsulong ng ilang mga luntiang espasyo sa panlabas para sa komunidad. Ang lugar ay tahanan sa mga kakaibang kainan, mga kapihan, at maging sa isang gawaan ng alak. Ang maliliit na galerya ng sining, mga espasyo ng sining sa pagganap, at isang independiyenteng sinehan lahat ay naglalaan ng isang awtentikong pakiramdam, at ang pagbabyahe ay isang napakadaling gawain -- dahil ang transportasyon ay madaling maakses sa pamamagitan ng mga estasyon ng tren sa Spring Street at Hudson Street, at ilang mga linya ng bus na pinagseserbisyuhan ang lugar.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.