Barrio Lenox Hill Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Lenox Hill New York

Ang Lenox Hill ay binubuo ng ibabang seksyon ng Upper East Side na nagbibigay hangganan sa Midtown. Ang lugar ay ipinangalan sa nakatayong burol at naging ang 70th Street at Park Avenue. Ang pangalang "Lenox" ay hango sa Scottish na mangangalakal na si Robert Lenox (1759-1839). Sa maraming taon, ang isang nakataas na linya ng riles ay tumatakbo pataas at pababa sa Third Avenue, na binuwag noong 1950s. Ito ay mabilis na humantong sa muling pagpapaunlad ng Third Avenue na may nagtataasan at mamahaling apartment na gusali. Ang New York Hospital at Roketfeller University ang umukopa sa karamihan ng lugar sa East River waterfront. Kapag mas malapit kayo sa parke, mas higit na mamahalin ang lugar, na may mga kilalang restawran, boutique, mga galerya ng sining, at mga hotel na nasa Madison Avenue. Ang pook ay sineserbisyuhan ng berdeng linya ng subway (4, 5, 6) at ng F sa 63rd street sa kahabaan ng Lexington Avenue. Ang kagandahan at pagiging malapit ng Lenox Hill sa Central Park at Midtown offices ay ginagawa itong isang kaakit-akit na lugar para tirahan.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.