Barrio Lincoln Center Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Lincoln Center New York

Ang Lincoln Square (lugar sa palibot ng Lincoln Center) ay nasa pagitan ng 59th at 72nd street sa Upper West Side ng Manhattan at ang nakapagbibigay-larawan na lugar sa New York. Ito ay ipinakakilala bilang isa sa mga pangunahing kultural na destinasyon ng lungsod, ang Lincoln Center for the Performing Arts. Ang pagtatayo ng Trump place at iba pang kalapit na mamahalin at nagtataasang gusali na apartment ay nagdulot ng pagtaas sa pagiging kaakit-akit ng lugar para sa mayayamang mamimili at nagpatibay sa Lincoln Square bilang primerang tirahan sa lugar. Ang tatlong gusali sa gitna, David Geffen Hall (dating ang Philharmonic Hall) David H. Koch Theater (dating the New York State Theater) at ang Metropolitan Opera House na nagbukas noong 1962, 1964 at 1966 at nakaakit ng milyon-milyong bisita bawat taon. Ang kampus ng Fordham University ay higit pang nakadagdag sa buhay ng mag-aaral at pagkakaiba -iba nila.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.