Barrio Little Italy Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Little Italy New York

Ang Little Italy ay labis na lumiit sa sukat mula sa kanyang kasikatan sa unang bahagi ng ika-20 siglo at ngayon ay binubuo ng ilang abalang lugar sa ilalim ng Houston, sa hangganan ng Crosby, Bowery at Canal Streets. Puno ng pagkaing Italyano at armado ng masiglang kapaligiran, dito kayo tutungo para sa nararapat na Linggo ng pananghalian o kaya'y kasama ang kasintahan para sa isang gagabihing tiramisu. Isang bagong henerasyon ng nagmamay-ari ng restawran at mga nagtitingi ay lumipat sa dating mga pantaong klab at tambayan ng mafia, ginawang makabago at makasaysayan ang lugar. Sa tag-init, and mga restawran ay dinadala sa mga kalye at and Feast of Dan Gennaro sa Setyembre ay nagdadala ng mahigit isang milyong bisita bawat taon.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.