Barrio Lower East Side Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Lower East Side New York

Sa kabila ng mapagpakumbabang katangian, ang Lower East Side ay isa sa lugar sa mundo na may makapal na populasyon. Sa halos isang siglo at kalahati, ito ay isa sa pinakamahirap ng mga lugar na kung saan lumipat ang mga bagong imigrante sa una nilang pagdating. Ngayon, ito ay nagiging isang lugar para sa sining, kultura at kagalingan sa pagluluto na kung saan ang pagiging malikhain ay nagiging inspirasyon sa kabuuan ng lungsod. Ang Lower East Side ay may bighani na nakukuha sa mga nagsisiksikang kapihan, kinakalawang na mga fire escape, at masisikip na eskinita. Ang mga apartment sa lugar ay binubuo ng mga gusali na walang elebeytor at co-ops na malapit sa East River. Kasama ng maraming bagong pag-uusap at pag-entrega ng mga kontroladong pinarerentahang lugar, ang Lower East Side ay mayroon ng pinakamahuhusay na deal sa Manhattan.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.