Barrio Midtown East Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Midtown East New York

Matatatgpuan sa kahabaan ng East River, ang Midtown East ay isang lugar ng kaginhawaan. Ito ay sumasaklaw sa Murray Hill, Sutton Place, Tudor City at Turtle bay, kabilang ang United Nations Headquarters at iba pang pangunahing institusyon. Marami ang mga pinansyal na institusyon, kumpanya ng batas, at mamahaling hotel sa sentro nito para sa mga ambisyosong propesyonal. Sa karaniwang araw, isa ito sa pinaka-abalang parte ng lungsod na kung saan ang mga negosyante at mga babae ay nakasuot nang magagara, pati na mga turista, ay parehong naglalakad sa mga kalye. Kabilang sa pantawag-pansin ay ang Rockefeller Center, Saint Patrick's Cathedral at ang Grand Central Terminal. Ang mga apartment ay matatagpuan sa magagara at mararangyang mga tore at sa mga co-ops na naitayo pagkatapos ng digman sa kahabaan ng 2nd at 3rd avenues. Ang mga tao na namumuhay dito ay dito din nagtatrabaho at ang mga malalaking bar at restawran ay pinasadya para sa mga kostumer na nakatuon sa pagnenegosyo, na nagreresulta sa ilang masisikip at masasayang mga oras at maingay na eksena pagkatapos ng trabaho.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.