Barrio Roosevelt Island Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Roosevelt Island New York

Ang Roosevelt Island ay isang makitid na isla sa East River ng New York City. Namamalagi ito sa pagitan ng isla ng Manhattan sa kanluran at ng boro ng Queens sa silangan. Mula sa East 46th hanggang sa East 85th Street ng Manhattan, ito ay nasa dalawang milya (3 km)ang haba, na may lapad na 800 feet (240 m). May tatlong pangunahing daan papunta sa isla: ang F train, ang Roosevelt Island tramway at kotse mula sa Queens. Ang populasyon (karamihan ay nasa nirerentahang gusali) ay inaasahang lalaki pa. Kamakailan, ang Cornell University ay gumawa ng plano na magtayo ng $2 bilyong Technology Campus at Office Complex na sisimulan ang paggawa sa 2014. Tiyak na papalakasin pa lalo nito ang pagiging kaakit-akit ng isla at ang pagunlad nito sa hinaharap.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.