Barrio Upper East Side Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa the Upper East Side New York

Ang Upper East Side ay makisig at pangunahing-uri. Ang mga sirbiyente sa pinto ang tatanggap ng bisita at ang mga marmol na bulwagan ay nagbubukas sa malalaking ballroom sa sopistikadong lugar na ito. Ang quintessential na pamumuhay ay ang mahalagang naimbento dito. Parehong ang mga bata at matatanda ay naglalakad dito na may sorbetes makalipas gugulin ang araw sa mga kakaibang hayop sa Manhattan zoo. Karamihan ng mga pangunahing co-ops bago ang digmaan at mga kondominyum ang siyang nagpapasikip ng mga pangunahing abenida, ngunit ang mga townhouse, nagtataasan at mamahaling doorman na gusali ay pinag-iimbabawan din ang kapaligiran. Sa silangan ng Lexington Avenue, ang mga renta ay mas mura, maliban sa mga lugar sa kanan ng East River. Isang maigsing lakad sa Central Park at madaling maakses sa subway, ang Upper East Side ay maginhawang libutin at isang destinasyon na dapat maranasan.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.