Barrio Williamsburg Nueva York

Mga Apartment na ipinagbibili sa Williamsburg Brooklyn

Bago naitayo ang Tulay ng Williamsburg noon 1903, ang Williamsburg ay isang tahanan para sa mga mayayaman ng lungsod. Tapos nito, ito'y naging kaakit-akit na destinasyon para sa mga imigranteng Hudyo, Italyano at Polish. Nang magproklama ito ng pahayagan ng New York bilang ang "the new Bohemia" halos 20 taon na ang nakakaraan, ay siyang eksakto niyang kinalabasan. Dahil sa hindi kinaya ang presyo ng SoHo at ng East Village, ang mga malikhaing kabataan ay lumipat sa mga bodega at loft ng Williamsburg. Ang bagong pananalapi at mananahan ay agad na sumunod at nagbigay-sibol sa kamangha-manghang klase ng mga restawran, bar, klab, at pamilihan na kukumpitensya sa alinman lugar sa lungsod. Sa katunayan, napaka-popular na nito na sa ngayon ang mga pintor na tumatamasa sa mga murang renta ng "new Bohemia" ay kinakailangang maglakbay pa-silangan papuntang Bushwick para sa espasyo ng estudyo. Ang timog na bahagi ng lugar ay nananatiling mas tahimik na mayroong malakas na komunidad ng Hudyong orthodox. Dadalhin kayo ng L tren diretso sa Union Square at ang M at J na mga tren naman sa hilaga at kabayanan mula Marcy Avenue.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.