Barrio Astoria Queens Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa Astoria Queens New York

Astoria ay isang pangkaraniwang pamayanan sa hilagang-kanluran sa may panulukan ng New York City sa sambayanan ng Queens kaagapay ng East River at hilaga ng Long Island City. Katulad ng maraming pamayanan ng New York, ang Astoria ay may malawak ng uri ng etniko na karamihan ay mga imigranteng Griyego. Ito din ay pamayanan na kung saan maraming Brazilian at Colombians ang naninirahan. Pang pamilyang tindahan malapit sa disenteng pamahayan sa dili kaya'y tahimik na daan na kung saan ang mga magkapit bahay ay nagbabatian gamit ang pangalan. Kamakailan ito ay napuno ng mga estudyante na nagbigay sa pangunahing daan (Broadway at 30th Avenue) ng sariwang pagkahalina at malugod na pangtaggap. Sa kanyang mahinahon na pamayanan, ika'y makakahanap ng iba-ibang destinasyong kulinaryo. sikat na taberna noong 1910 at ang museo ng gumagalaw ng imahe.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.