Barrio Battery Park Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa Battery Park New York

Ang Lungsod ng Battery Park ay isang medyo bago pang baybaying lugar na nilikha mula sa konstruksyon ng orihinal na Twin Towers ng World Trade Center. Marami sa mga apartment na nasa loob nitong mga ganap na serbisyong (full-service) gusali ay may nakamamanghang mga tanawin ng Lungsod at ng Ilog ng Hudson. Nagtatagpo ang isang nalinyahan ng puno na lakaran at boardwalk sa North Cove Marina at Battery Park, kung saan ang mga tao ay nasisiyahan sa mga piknik, party ng mga bata o simpleng pagrerelaks. May pampublikong palanguyan, tenis at mga basketbolan, isang modernong pampublikong librerya at ang Stuyvesant High School.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.