Barrio Bushwick Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa Buschwick Brooklyn

Ang Bushwick ay ipinangalan sa kolonistang Dutch na nagpangalan dito ng Boswyck, o "town in the woods". Hindi na gaanong luntian, ang pamayanan ay higit nang industriyalisado at hanggang sa kamakailan ay isa sa mga pinakamahirap ng parte ng bayan. Ito ay, gayunpaman, ay mabilis na nagbagong-anyo sa pagiging susunod na destinasyon para sa mga malikhaing magisip na galing sa katabing mamahalin na pamayanan, ang Williamsburg. Sila'y naaakit sa mga bagong bar, bodega, bistro at mga espasyong galerya na yumabong sa kombertidong silid ng Bushwick. Suportado ng pamayanan ng Dominico at Puerto Rico, ito ay isang pamayanan na kung saan sa limang dolyar ay makakain na kayo. Tiyak na isa itong pamayanan na kaabang-abang.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.