Barrio Cobble Hill Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa Cobble Hill Brooklyn

Ang Cobble Hill Historic District ay kung saan ang mga matatayog na tanggulan ay nanindigan noong Revolutionary War. Ito ay magandang lugar para palakihin ang pamilya na may mala-larawang NYC na may mga blokeng nalinyahan ng puno at mga townhouse. Dating tahanan ng mga mauunlad na komunidad ng Itayano, ngayon ay ang malaking pamayanan ng BoCoCa (Boerum Hill, Cobble Hill at Carroll Gardens) na napakatanyag sa mga expat na Pranses. Mga tindahan na pinatatakbo ng pamilya, kadalasan sa dalawang pangunahing komersyal na kalye-ang Court at Smith Streets-ay ang mga pangunahing atraksyon kabilang ang mga tindahan ng karne ng mga Italyano at mga makalumang barberya. Medyo makaistilo at makauso, ang pamayanang ito ay pinapanatili ang palakaibigang kapaligiran para mapasyalan nang isang araw ang mga bangketa o di kaya'y mapuntahan sa gabi ang isa sa mga bar at restawran.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.