Barrio Dumbo Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa DUMBO Brooklyn

Ang DUMBO ay salitang pagpapaikli para sa Down Under the Manhattan Bridge Overpass at ito ay nakatayo sa tabi ng aplaya ng Downtown Manhattan. Ang malalawak na mga loft ng lugar ay dating tinirahan ng mga pintor at mga artisan subalit madami sa mga loft ngayon ay nabagong-anyo patungo sa makabago at mararangyang mga condo. Habang ang mga tren ay dumadagundong sa itaas ng mga cobblestones na daan, ang mga malikhaing nilalang ay namamasyal sa paghahanap ng makausong tindahan ng aklat, iba ay mga galerya o di kaya'y isang organikong kapihan. Madaming malikhain at digital na ahensya ng adbertismo ay namahay na sa mga inspirasyonal na espasyong pang opisina. Ang Brooklyn Bridge Park ay may diwatang gulong na nag-aalok ng napakagandang tanawin ng dalawang tulay at ng ilalim ng Manhattan skyline. Ang F na tren ay ang pangunahing subway.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.