Barrio East Village Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa the East Village New York

Ang East Village ay matatagpuan hilaga ng Houston, timog ng 14th Street at silangan ng Broadway. Karamihan ng mga magagamit na apartment ay nasa mga gusaling de-hagdan noong panahon pa bago ang digmaan, marami sa kanila ay binago na kamakailan. Noong kasagsagan, ito ay ang tahanan ng mga iskwater, punk, jeproks at mamimisikleta. Ang mga impluwensya ng New York University (NYU) at ang pangkalahatang pagtaas ng kita sa Manhattan ay binagyong anyo ito sa pagiging ang tahanan ng mga mag-aaral, artista at negosyante. Bilang direktang kinahinatnan, ang East Village ay nasaksihan ang pagbubukas ng daan-daang boutique, mga galerya ng sining, bar at restawran. Ang pangunahing pasyalan ay ang St. Mark's Place at Second Avenue. Maestilo ito, ngunit napanatili ng East Village ang isang kalmadong presensya, kaya't kahit ang mga tagalabas ay nakararamdam ng malugod na pagtanggap kapag nasa klasikong lugar na ito ng Lungsod ng New York. Isang kawili-wiling subseksyon sa East Village ay ang Alphabet City, na pinangalanan mula sa mga abenida ng A hanggang D. Ang mga apartment dito ay karaniwang mas mura kaysa sa iba pa sa lugar dahil sa mas mahabang distansya papunta sa mga linya ng subway.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.