Barrio Distrito Financial Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa Financial District New York

Ang mga kaganapan noong Setyembre 11, 2001 ay sinira ang kambal na tore (twin towers) ng World Trade Center at inilagay sa paghinto ang Lower Manhattan. Ngunit ito nama'y hindi nagtagal dahil sa desisyon ng pamahalaang lungsod at pederal na muling itayo at i-resona ang lugar. Marami sa mga gusaling pang-opisina ay binago na para maging mga apartment na may doorman at mga kasangkapan katulad ng sa mga 5-star na hotel, gaya ng mga lounge ng residente, malalaking dyim at mga palapag sa bubong. Sa Labas ng Wall Street, ang Financial District ay tila hindi talaga pang-pinansyal; ang mga pagkain at inumin ay umaapaw sa South Street Seaport, The Oculus, Stone Street at Fulton street fish market. Matatagpuan niyo ang marami kung hindi man lahat ng mga linya ng subway ilang bloke lamang ang layo. Ito ay ang isa sa mga pinakamabilis na lumaking rehiyon sa Manhattan.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.