Barrio Park Slope Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa Park Slope Brooklyn

Ang Park Slope ay isa sa pinaka-elegante, pinakamahal na pamayanan sa Brooklyn, at itinuturing na isa sa mga pinaka-kanais-nais na pamayanan sa Lungsod ng New York. Ang Park Slope ay orihinal na mayamang pamayanan subalit nang ang mayayamang uri ng tao ay lumisan patungo sa mga paligid ng lungsod, sa panandaliang panahon ito ay lumubha. Sa dulo ng ika-20 siglo, ang mga pintor at mga nagpreserba ay nagsimula sa pagpapanumbalik ng magagandang mga brownstone, ang Park Slope ay muling nabuhayan. Ngayon, ang mga batang propesyonal, mga pamilya, at mga pintor ay interesado sa murang tahanan sa Park Slope bilang alternatibo sa Manhattan. Ang luntiang espasyo ay sagana sa pamayanan. Madaling mapuntahan ng kotse at subway na ginagawa ang pagbyahe bilang opsyon sa pagpasok sa trabaho, ngunit kahit na magdesisyon kayong manatili, ang Park Slope ay kumpleto at husto at ang mga pangunahing abenida ay puno ng mga boutique, restawran at bar.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.