Barrio Prospect Heights Nueva York

Mga Apartment na pinarerentahan sa Prospect Heights Brooklyn

Ang Prospect Heights ay medyo maliit at kilalang-kilala sa pinaghalong mga lumang gusali na muling binubuo, mga hanay ng mga klasikong ika-19 na siglo na brownstone sa tapat ng bagong tayong mararangyang mga condominium. Ang mga presyo ng pabahay ay malaki ang pagkakaiba-iba dahil sa mga bagong pag-unlad at limitadong bilang ng mga townhouse. Ang mga bilihan at restawran ng lugar ay makikita sa pagitan ng Vanderbilt at Washington Avenues, at ang aliwan ay malapit sa Brooklyn Museum, Botanic Gardens, at Brooklyn Public Library. Ang pagkakayari ng Barclays Center, isang palatandaan ng isport at libangang arena at tahanan ng NBA Brooklyn Nets na koponan ng basketbol, ay magdudulot ng malaking epekto sa pamayanan. Ang Prospect Heights ay sagana sa luntiang espasyo, magkakaibang kultura, katanggap-tanggap na halaga ng pabahay at mahusay na daanan papuntang subway.

Upang makakuha ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. contáctenos.

Matutunan ang tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang makabili ng apartment sa New York.