Central Park New York Casas Office

ANO ANG ISANG CO-OP?

// ANO ANG ISANG CO-OP?

Marami sa aming mga kliyente ay nagtatanong ng katanungang ito. Ang co-op ay isang kooperatiba, isang kumpanya, na may mga shareholder at isang Konseho ng Pangasiwaan. Sa katunayan, hindi kayo bibili ng isang apartment, bibili kayo ng mga share sa kooperatiba. Ang mga kooperatiba ay tila mas mura kaysa sa mga condominium dahil a) karamihan sa mga gusali sa New York ay mga co-op b) ang mga co-op ay kadalasan na maraming mga patakaran hinggil sa kung sino ang makakabili at paano ito magagamit. Ang mga internasyonal na mamimili na ikinukunsidera ang isang co-op apartment ay dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na salik:

// Mga Buwis

Ang karamihan sa mga kooperatiba ay hindi pinahihintulutan ang pagmamay-ari ng korporasyon, kung kaya't hindi kayo makakabili gamit ang pangalan ng inyong kumpanya. Bilang resulta, ang may-ari ay lantad sa parehong mas mataas na capital gains tax (30%) kapag ang apartment ay naibenta sa hinaharap at US inheritance tax (46%). Dahil sa mga dahilan na ito kaya aming pinapayuhan ang aming mga kliyente na isaayos ang isang LLC, na likas na nangangahulugan na ang isang kooperatiba ay hindi kanais-nais.

// Subletting

Ang mga kooperatiba ay may mahihigpit na mga patakaran hinggil sa subletting. Ang ilan ay hindi talaga ito pinahihintulutan, samantalang ang iba ay pumapayag hanggang sa 2 sa 5 taon. Dagdag pa rito, ang mga mga prospektong mangungupahan ay kailangan na maaprubahan ng Konseho ng Pangasiwaan. Dahil ang apartment ay magiging nasa personal niyong pangalan, kailangan niyong siguruhin na mayroon din kayo ng tamang seguro ng pananagutan (liability insurance).

// Pagtutustos (Financing)

Ang mga kooperatiba ay may mahihigpit na mga patakaran hinggil sa pagtutustos. Ang ilan ay hindi talaga ito pinahihintulutan, samantalang ang iba ay pumapayag hanggang sa 75% ng presyo ng pagbili. Tandaan na para sa mga dayuhang mamimili, gayon pa man ay hindi marahil makakakuha ng higit sa 60% na pagtutustos.

//Co-op oo o hindi?

Batay sa mga argumento sa itaas, ang pagbili ng isang kooperatiba ay magkakaroon lamang ng saysay para sa mga nagbabayad ng buwis sa US o kung ang ari-arian ay gagamitin bilang isang pied-a-terre.

PAMUMUHUNANG ARI-ARIAN >> HINDI

PIED A TERRE >> MARAHIL

PANGUNAHING TIRAHAN >> OO