Central Park New York Casas Office

Paghahayag ng Privacy

//

Kapag humiling kayo ng impormasyon, maaaring kailanganin namin ang personal na nakapangtutukoy na impormasyon, katulad ng inyong pangalan, e-mail address at numero ng telepono upang makatugon nang maayos. Ang New York Casas Ltd. ay hindi kailanman magbebenta, ikakalakal, o parerentahan ang inyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido. Ang New York Casas Ltd. ay maaaring magkaloob ng napagsamang istatistika tungkol sa aming mga kostumer, benta, mga ayos ng trapiko, at kaugnay na impormasyon ng site sa mga kagalang-galang na ikatlong partidong vendor, ngunit ang mga istatistikang ito ay kabibilangan ng hindi personal na nakapangtutukoy na impormasyon. Ang personal na impormasyon ay ginagamit para sa mga sumusunod na layunin:

  1. Upang magkaloob at mapagbuti ang aming mga serbisyo, tampok at nilalaman;
  2. Upang pangasiwaan ang inyong paggamit ng aming mga serbisyo at inyong account;
  3. Upang paganahin ang mga tagagamit na tamasahin at galugarin nang madali ang Web Site na ito;
  4. Upang mas mabuting maintindihan ang iyong mga pangangailangan at interes;
  5. Upang mapagbigyan ang mga kahilingan na maaari mong gawin;
  6. Upang isapersonal ang iyong karanasan;
  7. Upang magkaloob ng mga anunsyo sa serbisyo; at
  8. Upang mapagkalooban kayo ng higit pang impormasyon at mga alok mula sa amin o mga ikatlong partido na pinaniniwalaan namin na maaaring maging kapaki-pakinabang o kawili-wili sa inyo, kabilang ang mga balitang paliham (newsletters), mga materyales sa marketing o promosyon at iba pang impormasyon sa kaugnay na mga serbisyo.
Kung kayo'y magpapasya sa anumang oras na hindi niyo na ninanais na makatanggap ng nasabing mga komunikasyon, mangyaring sundan ang mga tagubilin sa pagtanggal ng subskripsyon (unsubscribe instructions) na ipinagkakaloob sa anuman sa mga komunikasyon.

//

Hindi namin idinidirekta ang Web Site sa mga taong mas bata sa 18 taong gulang na edad, at aming sinasabihan ang lahat ng mga tagagamit na siguruhin na sila ay nasa tamang edad bago gamitin ang Site. Alinsunod dito, hindi namin sinasadyang mangalap o magpanatili sa Web Site ng personal na nakapangtutukoy o iba pang impormasyon mula sa mga taong wala pang 18 taon ang edad. Kung ang isang magulang o tagapag-alaga ay nagkaroon ng kamalayan na ang kanyang anak ay nagbigay sa amin ng personal na impormasyon nang walang kanilang pahintulot, siya ay dapat makipag-ugnayan sa info@nycasas.com. Kung nakarating sa aming kamalayan na ang isang bata na wala pang 18 taong gulang ay nakapagbigay sa amin ng personal na impormasyon, aming tatanggalin ang nasabing impormasyon mula sa aming mga file. Kung ang isang bata na wala pang 18 taon gulang ay nagnanais na gamitin ang WebSite, magagawa niya lamang ito nang may permiso sa magulang o tagapag-alaga.

//

Sa paggamit ng aming Web site, pumapayag kayo sa pangongolekta at paggamit ng impormasyon na ito ng New York Casas Ltd. at kanyang mga kaanib. Kung kami ay magpapasya na baguhin ang aming patakaran sa privacy, aming ipapaskil ang mga pagbabagong iyon sa pahina na ito nang sa gayon kayo ay palaging may kamalayan kung anong impormasyon ang aming kinokolekta, paano namin ito ginagamit, at kung sa anong mga sumasailalim na kalagayan namin ibinubunyag ang mga ito.