Central Park New York Casas Office

גילוי פרטיות

//

כשתבקש מידע, אנחנו עשויים להזדקק למידע מסוים המאפשר זיהוי אישי, כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלך כדי לענות לך כראוי. New York Casas בע"מ לעולם לא תמכור, תסחר או תשכיר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים. New York Casas בע"מ עשויה לספק נתונים סטטיסטיים מצטברים אודות לקוחותינו, מכירות, דפוסי תנועה ומידע הקשור באתר לספקי צד ג' ידועים, אך נתונים סטטיסטיים אלה לא יכללו מידע מזהה אישי. מידע אישי משמש למטרות הבאות:

  1. לספק ולשפר את השירותים, התכונות והתכנים שלנו;
  2. לאפשר את השימוש שלך בשירותינו ובחשבונך;
  3. לאפשר למשתמשים ליהנות ולנווט בקלות באתר אינטרנט זה;
  4. להבין טוב יותר את הצרכים ותחומי העניין שלך;
  5. למלא בקשות שאתה עשוי להגיש;
  6. להתאים אישית את החוויה שלך;
  7. לספק הודעות שירות; וגם
  8. לספק לך מידע והצעות נוספות מאיתנו או מצדדים שלישיים שלדעתנו אתה עשוי למצוא שימושי או מעניין, כולל עלוני מידע, חומרי שיווק או קידום
אם תחליט בכל עת שאינך מעוניין עוד לקבל תקשורת כזו, אנא עקוב אחר הוראות המינוי המופיעות באחת מהתקשורות.

//

אתר האינטרנט לא פונה לאנשים מתחת לגיל 18 ואנחנו מבקשים מכל המשתמשים להבטיח שהם נמצאים בגיל תקין לפני השימוש באתר. בהתאם, איננו אוספים או מתחזקים ביודעין באתר זה מידע אישי או מידע אחר מאנשים מתחת לגיל 18. אם נודע להורה או אפוטרופוס כי ילדו מסר לנו מידע אישי ללא הסכמתם, עליו לפנות אל info@nycasas.com. אם נהיה מודעים לכך שילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע אישי, אנחנו נמחק מידע כזה מהתיקים שלנו. אם ילד מתחת לגיל 18 מעוניין להשתמש באתר האינטרנט, הוא או היא רשאים לעשות זאת רק ברשות הורה או אפוטרופוס.

//

עם השימוש באתר האינטרנט שלנו, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע זה על ידי New York Casas בע"מ ושלוחותיה. אם נחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו, אנחנו נפרסם שינויים אלה בעמוד זה כך שתמיד תהיה מודע לאיזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו משתמשים בו ובאילו נסיבות אנחנו חושפים אותו.