Central Park New York Casas Office

השלכות המסים על אזרחים זרים הרוכשים נכסים בארה"ב

// השלכות המסים על אזרחים זרים הרוכשים נכסים בארה"ב

קניית דירה או נכס בניו יורק היא חוויה מרגשת ולעיתים קרובות אינטנסיבית. חשוב להקיף את עצמכם באנשי מקצוע בקיאים, לא רק כדי למצוא את הנכס הנכון ולאבטח אותו, אלא גם כדי להקים את המבנה המשפטי הנכון כדי למזער את השלכות המס. כפי שמוסבר בדף זה, הדרך הטובה ביותר עבור אזרחים זרים היא לקנות נכס באמצעות חברת אחריות מוגבלת.

// מס הכנסה

חשוב לדעת כי מס הכנסה מחייב זרים לשלם מס בארה"ב על הכנסה כלשהי בארה"ב/ממנה. על הכנסות משכירות חל מס של 30% (אלא אם הוא מופחת על ידי הסכם מס הכנסה רלוונטי).

בעלות באמצעות חברת אחריות מוגבלת אינה מבטלת את הצורך לשלם מס הכנסה. עם זאת, הפחת והוצאות התפעול של ההשקעה או הנכס שלך, יגרמו לרוב למגן מס למשך שנים רבות.

// מס רווחי הון

כשאזרח זר מוכר נכס בארה"ב, עליו/עליה לשלם מיסי רווח הון (מס במקור FIRTPA). מס הכנסה ישהה 10% ממחיר הרכישה ברוטו של הנכס. כאשר מוגש החזר מס בארה"ב המדווח על מס רווחי ההון, אם יש החזר כספי כלשהו, הכסף יוחזר למוכר. מס רווחי הון לתושבי ארה"ב וחברות הוא 15-20% ואילו מס רווחי הון לבעלות זרה ישירה הוא 30%.

בעלות באמצעות חברת אחריות מוגבלת מבטלת את נוהל ההשהייה של 10% (FIRPTA) ומקטינה את מס רווחי ההון.

// מס העברה - מס אחוזה

מיסי העברה משולמים בדרך כלל על ידי מוכר הנכס. מס האחוזה משולם על ידי הקונה.
Mansion Tax NYC

// מס ירושה

במקרה של מות הבעלים, יש לשלם מס ירושה על הנכס שבבעלותו. כל נכס מוחשי או אישי הנמצא בארה"ב ושוויו מעל 60,000 דולר מחייב הגשת החזר מס של עזבון בניו יורק כאשר הבעלים הזר נפטר. נכון לעכשיו, מס הירושה של ניו יורק עומד על 16%.

בעלות באמצעות חברת אחריות מוגבלת מבטלת את הסיכון להצטרך לשלם מס ירושה אמריקאי ומעבירה את מס הירושה למדינת המגורים - תאגיד או LLC לא יכולים למות.

// מס מתנה

אם תבחרו להעניק את הנכס שלכם בנקודת זמן מסוימת לקרובי משפחה או לחברים, הדבר יגרור מס מתנה. מס מתנה מוטל בשיעור של 40%. מבחינת מתנות, אדם שאינו אזרח אמריקאי ואינו מתגורר בארה"ב יכול להעניק מתנות שנתיות של 14,000 דולר לשנה לכל אחד ויכול להעביר כרגע 143,000 דולר לשנה לבן/ת זוג שאינם אזרחים אמריקאים מבלי לשלם מס מתנה.

בעלות באמצעות חברת אחריות מוגבלת מעבירה את מס המתנה למדינת המגורים.

//הפיתרון: חברת אחריות מוגבלת בארה"ב (LLC)

ישויות משפטיות אמריקאיות בבעלות אזרחים זרים אינן נחשבות זרות לצורכי מס בארה"ב. כתוצאה מכך, עדיף לרוכשים הזרים להקים חברת אחריות מוגבלת המבוססת בארה"ב לרכישת הנכס. לא רק שיש הטבות מס, אלא שבעלות תאגידית גם מגינה על הקונה מפני תביעות אישיות כלשהן בארה"ב. במקרה זה, נכסי החוץ של המשקיע אינם בסיכון לעולם. יתר על כן, חברת אחריות מוגבלת מספקת לקונה הזר פרטיות נוספת מכיוון שהוא אינו צריך לרשום באופן רשמי את הבעלות שלו על החברה.

צור איתנו קשר ונקשר אותך עם עורכי דין שיכולים לייעץ לך בעניין זה.

// מהו חוזה מס ואיך זה ישפיע על חבות המס שלי?

לארה"ב יש חוזי מסים עם מדינות רבות. הסכמים אלה מאפשרים לאזרחים זרים להיות ממוסים בפחות כסף, או להיות פטורים ממס על פריטים מסוימים. בקר באתר ה-IRS למידע נוסף על הסכמי מסים בין ארה"ב למדינה שלך.