Central Park New York Casas Office

นโยบายความเป็นส่วนตัว

//

เมื่อต้องขอข้อมูล เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบางส่วนที่สามารถระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการตอบกลับข้อมูลอย่างเหมาะสม นิวยอร์กคาซ่า จำกัด จะไม่ทำการขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม นิวยอร์คคาซ่า จำกัด อาจให้ข้อมูลสถิติโดยรวมเกี่ยวกับลูกค้า ยอดขาย รูปแบบการจราจร และข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคลลที่สามที่น่าเชื่อถือ แต่สถิติเหล่านี้จะไม่มีการอ้างหรือระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้และปรับปรุงบริการของเรา ในด้านคุณลักษณะและเนื้อหา
  2. เพื่อส่งเสริมการใช้บริการของเราจากคุณและบัญชีของคุณ
  3. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินและท่องเว็บไซต์นี้ได้อย่างง่ายดาย
  4. เพื่อให้เข้าใจความต้องการและความสนใจของคุณมากขึ้น
  5. เพื่อตอบสนองคำร้องขอที่คุณอาจดำเนินการ
  6. เพื่อปรับประสบการณ์ของคุณ
  7. เพื่อจัดให้มีการโฆษณาเกี่ยวกับบริการ และ
  8. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอจากเราหรือบุคคลที่สามแก่คุณ ซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจได้รับประโยชน์หรือสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย จดหมายข่าว การตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริการที่เกี่ยวข้อง
หากคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป โปรดทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการเป็นสมาชิกในทุกรูปแบบการสื่อสาร

//

เราไม่แนะนำให้ผู้ใช้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และเราขอให้ผู้ใช้ทุกคนรับรองว่าพวกเขามีอายุที่เหมาะสมก่อนการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ดังนั้น เราไม่ได้ทำการรวบรวมหรือคงไว้ซึ่งข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือข้อมูลอื่นๆจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในเว็บไซต์ของเรา หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของตนเองได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางเราโดยไม่ได้รับความยินยอม ควรติดต่อมาที่อีเมล info@nycasas.com หากเราทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวจากแฟ้มข้อมูลของเรา หากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีประสงค์ที่จะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เขาหรือเธอจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น

//

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรานั้น คุณได้รับการยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้จากนิวยอร์คคาซ่า จำกัด และบริษัทในเครือ หากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท ทางเราจะดำเนินการโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อให้คุณทราบว่าข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวม เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และภายใต้เงื่อนไขใดที่เราเปิดเผยข้อมูลนั้น