Central Park New York Casas Office

ระบบการแบ่งเขตพื้นที่โรงเรียนในนิวยอร์กซิตี้เป็นอย่างไร?

// v

นิวยอร์กซิตี้เป็นที่ตั้งของระบบโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ หน่วยการศึกษาของนิวยอร์กซิตี้ถูกแบ่งออกเป็น 32 เขตโรงเรียนชุมชนและเป็นโรงเรียนที่ให้บริการนักเรียนมากกว่า 1 ล้านคนในโรงเรียนมากกว่า 1,500 โรงเรียน

เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-21 ปีมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาฟรีจากภาครัฐ เด็กๆอาจได้รับสิธิ์ให้เข้าโรงเรียนทีอยู่ภายในเขตพื้นที่ตามที่อยู่บ้าน โดยเด็กไม่จำเป็นต้องมีกรียการ์ดหรือหมายเลขประกันสังคมเพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนภายในโรงเรียน

เนื่องจากมีย่านต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นและจากความเป็นที่นิยมของโรงเรียน มันจึงเป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะเด็กจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่เขาหรือเธอได้เลือกไว้ตั้งแต่แรก ในกรณีนี้ เด็กจะได้รับจัดอยู่ในรายชื่อที่กำลังรอ และสำนักงานการลงทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเด็กให้เข้าเรียนในโรงเรียนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง

//โรงเรียนประถมศึกษา (อายุ 5-9 ปี)

โรงเรียนประถมศึกษาเปิดให้บริการเด็กๆในระดับอนุบาลถึงเกรด5 เด็กที่มีอายุ 5 ปีได้รับการอนุญาตให้เข้าเรียนในระดับอนุบาล ซึ่งหมายความว่าหากลูกของคุณมีอายุครบ 5 ปีในช่วงปลายเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม ลูกของคุณอาจได้เริ่มเข้าเรียนในเดือนกันยายนของปีนั้น

หากโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงของคุณเต็ม ลูกของคุณจะได้รับมอบให้เข้าเรียนในโรงเรียนอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีที่ว่างเหลือ

โรงเรียนรัฐบาลบางแห่งมีห้องเรียนเตรียมอนุบาลสำหรับเด็กที่มีอายุ 4 ปีก่อนวันที่ 31 ธันวาคมเท่านั้น โดยมีกำหนดการเรียนให้เลือกแบบ 2ชั่วโมงครึ่ง หรือ 6 ชั่วโมง 20 นาที ต่อวัน

5 โรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำในนิวยอร์ก

 1. อันดับ 1 คือ สถาบัน New Explorations into Science, Technology and Math (NEST+m) เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนหลักสูตรที่มีความท้าทายทางด้านวิชาการ โดยเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงเกรด 12 เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีความฉลาดหลักแหลมจากจากทั้ง 5 เขตในนิวยอร์ก สถาบันนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 1 ในเขตแมนฮัตตันตอนล่าง
 2. อันดับ 2 คือสถาบัน Anderson School เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนโปรแกรมความเป็นเลิศทางปัญญาและสามาถพิเศษในระดับอนุบาลถึงเกรด 8 ตั้งอยู่ในย่าน Upper West Side ของเขตแมนฮัตตัน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 3
 3. อันดับ 3 คือ สถาบัน Lower Lab School ซึ่งเป็นโรงเรียนรํบบาลขนาดเล็กที่เปิดสอนโปรแกรมความเป็นเลิศทางปัญญาความสามารถพิเศษในย่าน Upper East Side ที่ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ โดยเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงเกรด 5 โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 2
 4. อันดับ 4 คือสถาบัน Kingsbury ซึงเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตควีนส์และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานในบรรยากาศการเรียนแบบธรรมชาติไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะทางสังคม โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนในระดับก่อนอนุบาลจนถึงเกรด 5 และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 26
 5. อันดับ 5 คือ สถาบัน Special Music School เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ไม่ซ้ำใครในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 3 ที่เปิดสอนในโปรแกรมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี โดยเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงเกรด 8 มีการบริหารแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชนภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในนิวยอร์กซิตี้ร่วมกับสถาบันดนตรี Kaufman Music Center ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความหลากหลายทางศิลปะ เป็นองค์กรที่ไม่แสดงหาผลกำไร

คลิกเพื่อดูโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมดตามภูมิภาค

//โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 10-14 ปี)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดให้บริการแก่เด็กๆในเกรด 6-8 ในทุกๆฤดูใบไม้ร่วง นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับเกรด 5 ต้องลงทะเบียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับใบสมัครเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในใบสมัครจะมีรายชื่อโรงเรียนทุกโรงเรียนที่นักเรียนแต่ละคนมีสิทธิ์สมัครได้ นักเรียนกรอกใบสมัครโดยเลือกลำดับโรงเรียนตามความชื่นชอบของตนเองจากนั้นส่งใบสมัครกลับไปที่โรงเรียนที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่ โดยนักเรียนจะต้องส่งใบสมัครภายในหรือก่อนเดือนธันว่าคม จากนั้นจดหมายตอบรับจะถูกส่งกลับมาในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ

เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ไกลออกไปจากโรงเรียนของพวกเขา อาจมีสิทธิ์ได้รับบัตร Metro Card ฟรี สำหรับการเดินทาง

5 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นนำในนิวยอร์ก

 1. Mamie Fay. อันดับ 1 คือ สถาบัน Mamie Fay เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงเกรด 8 โดยเชื่อมหลักสูตรสังคมศึกษาเข้าไปในหลักสูตรทั่วไปโดยใช้เนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและเทคโนโลยี โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 30 ซึ่งอยู่ในย่านแอสโตเรียในเขตควีนส์
 2. Anderson School (PS 334). อันดับ 2 อีกครั้งก็คือสถาบัน Anderson School เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนโปรแกรมความเป็นเลิศทางปัญญาและสามาถพิเศษในระดับอนุบาลถึงเกรด 8 ตั้งอยู่ในย่าน Upper West Side ของเขตแมนฮัตตัน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 3
 3. Christa McAuliffe School (IS 187). อันดับ 3 คือ Christa McAuliffe School ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตบรูคลิน เปิดสอนใน 3 สาขาการศึกษา คือ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และ ธุรกิจและกฏหมาย โดยแต่ละสาขาการศึกษาจะแยกกันอยู่ตามชั้นของตนเอง มีอาหารกลางวัน และมีวงดนตรี 3 วง (1 วงต่อนักเรียนในแต่ละเกรดในแต่ละสาขาการศึกษา) โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับเกรด 6 ถึงเกรด 8 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษาหมายเลข 20
 4. New Explorations into Science, Technology and Math (NEST+m). อันดับ 4 คือ สถาบัน New Explorations into Science, Technology and Math (NEST+m) เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนหลักสูตรที่มีความท้าทายทางด้านวิชาการ โดยเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงเกรด 12 เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีความฉลาดหลักแหลมจากจากทั้ง 5 เขตในนิวยอร์ก สถาบันนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 1 ในเขตแมนฮัตตันตอนล่าง
 5. Special Music School - อันดับ 5 คือ สถาบัน Special Music School เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ไม่ซ้ำใครในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 3 ที่เปิดสอนในโปรแกรมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี โดยเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงเกรด 8 มีการบริหารแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชนภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในนิวยอร์กซิตี้ร่วมกับสถาบันดนตรี Kaufman Music Center ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความหลากหลายทางศิลปะ เป็นองค์กรที่ไม่แสดงหาผลกำไร

//โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-18 ปี)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นโรงเรียนที่เปิดให้บริการแก่เด็กๆในระดับเกรด 9-12 ในเมืองนิวยอร์ก นักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ ในทุกๆฤดูใบไม้ร่วง นักเรียนในเกรด 8 จะต้องส่งใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสามารถใส่รายชื่อโรงเรียนได้สูงสุด 12 รายการตามลำดับที่ต้องการ ผู้สมัครจะได้รับการจับคู่กับหนึ่งโรงเรียนที่เลือกไว้ ตามลำดับความสำคัญของการรับเข้าเรียน สถานที่และจำนวนที่นั่งว่าง ซึ่งผลการแข่งขันในรอบที่ 1 จะประกาศในเดือนมีนาคม

กระบวนการสมัครอยู่ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้:

 • ฤดูร้อน: ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของคุณ
 • ธันวาคม : ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปยังครูแนะแนวที่ทำการสอนในระดับเกรด 8
 • กุมภาพันธ์ - มีนาคม : ประกาศรับสมัคร
 • ปลายฤดูใบไม้ผลิ : ยืนคำร้องหากไม่พึงพอใจต่อลำดับที่ได้

เคล็ดลับในการเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนการสมัคร

 • เริ่มจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จและกิจกรรมนอกหลักสูตร
 • หมั่นฝึกซ้อมตนเองให้คุ้นเคยกับข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับวันรับเข้าเรียน
 • ค้นหาโรงเรียนออนไลน์ - โดยใช้ลิงค์ด้านล่าง
 • เยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจ
 • เข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นนำในนิวยอร์ก

 1. Bryam Hills High School. อันดับ 1 คือ Bryam Hills High School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายรํฐบาลแบบเรียนร่วม 4 ปี ที่เป็นที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ในย่านอาร์มองก์ นิวยอร์ก โดยเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับเกรด 9 ถึง เกรด 12 และเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา Bryam Hills Central School District
 2. Stuyvesant High School. อันดับ 2 คือ Stuyvesant High School เป็น 1 ใน 9 โรงรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะทางในนิวยอร์กซิตี้ เปิดสอนในระดับเกรด 9 ถึงเกรด 12 โรงดำเนินการบริหารโดยกระทรวงศึกษาธิการในนิวยอร์กซิตี้ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรเร่งรัดให้แก่ผู้อาศัยในเมือง โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา หมายเลข 2
 3. Alfred-Almond Junior-Senior High School. อันดับ 3 คือ Alfred-Almond Junior-Senior High School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตั้งอยู่ใน Almond เขต Allegany เป็นเพียงโรงเรียนเดียวที่ดำเนินการบริหารโดยเขตพื้นที่การศึกษา Alfred-Almond Central School District โดยเปิดสอนในระดับเกรด 7 ถึงเกรด 12
 4. Bronx High School of Science. อันดับ 4 คือ Bronx High School of Science ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะทางรัฐบาลในนิวยอร์กซิตี้ ถือเป็นโรงเรียนชั้นนำทางวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี 1938 โดยตั้งอยู่ใน Bedford Park เขตบร็องซ์ เขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 10
 5. Staten Island Technical High School. อันดับ 5 คือ Staten Island Technical High School โดยทั่วไปเรียกว่า Staten Island Tech หรือ SITHS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 ตั้งอยู่ในเขตสเตตันไอส์แลนด์ นิวยอร์กซิตี้ โรงเรียนแห่งนี้ดำเนินการบริหารงานโดยกระทรวงศึกษาธิการในนิวยอรฺกซิตี้ ในเขตพื้นที่การศึกษาหมายเลข 31

//โรงเรียนมัธยมที่ไม่มีการแบ่งเขตและโรงเรียนมัธยมเฉพาะทางในนิวยอร์ก

โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในการแบ่งเขตจะมีเกณฑ์การรับเข้านักเรียนเป็นของตนเอง ซึ่งเหมือนกับโรงเรียนทางเลือกแบบ (Charter Schools) ที่นักเรียนจากทุกเขตพื้นที่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ ด้วยการที่เป็นโรงเรียนแบบไม่ได้แบ่งเขตนี้ สิทธิพิเศษจึงถูกมอบให้แก่เด็กที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โรงเรียนอื่นๆบางโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในการแบ่งเขตบาง มีความเฉพาะเจาะจงในบางพื้นที่และกำหนดให้นักเรียนต้องทำแบบทดสอบการรับเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบพิเศษที่เรียกว่า Specialized High School Admission Test (SHSAT) ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียน Special Music School เป็นโรงเรียนที่นักเรียนได้รับการทดสอบความสามารถทางดนตรีของพวกเขา จึงทำให้โรงเรียนเหล่านี้มีแนวโน้มการแข่งขันสูงมาก

มีนักเรียนมากกว่า 30,000 คนที่เข้าร่วมทำแบบทดสอบเพื่อแย่งชิงที่นั่งจำนวน 4,000ที่นั่งในโรงเรียน การสอบมัดจัดสอบในเช้าวันเสาร์ในเดือนตุลาคม

เข้าเว็บไซต์ SHSAT เพื่อดูวันที่สอบและข้อมูลเพิ่มเติม

มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะทางจำนวน 9 แห่ง โดย 8 โรงเรียนมีการรับนักเรียนจากคะแนนการทำข้อสอบเข้าเฉพาะทาง (the Specialized High School Admissions Test)

 1. The Bronx High School of Science – Bronx High School of Science เป็นโรงเรียนชั้นนำทางวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในย่าน Bedford Park ของเขตบร็องซ์
 2. The Brooklyn Latin School – Brooklyn Latin School เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นตามแบบ Boston Latin ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ในเขตบรูคลิน
 3. Brooklyn Technical High School – Brooklyn Technical High School เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 4. NEST+m – NEST+m เป็นโรงเรียนรัฐบาลในนิวยอร์กซิตี้ที่เปิดให้บริการการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ตั้งอยู่ในเขตแมนฮัตตันตอนล่าง
 5. High School of American Studies at Lehman College – High School of merican Studies ณ มหาวิทยาลัย Lehman College เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยตั้งอยู่ในเขตบร็องซ์
 6. LaGuardia Arts – LaGuardia Arts โดยการรับเข้าเรียนของโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกเช่นเดียวกันกับการคัดเลือกจากการดูแบบรายงานผลการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเฉพาะทางในด้านการสอนทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง โดยตั้งอยู่ใกล้กับ Lincoln Center
 7. Queens High School for the Sciences at York College – Queens High School for the Sciences ในสถาบัน York College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงซึ่งมีความพิเศษเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ในจาเมกา นิวยอร์ก
 8. Staten Island Technical High School – Staten Island Technical High School เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการกีฬา
 9. Stuyvesant High School - Stuyvesant High School เป็นโรงเรียนที่มอบทุนการศึกษาแบบเร่งรัดให้แก่ผู้พักอาศัยในเขตพื้นที่ โดยตั้งอยู่ในย่าน Tribeca

//วิธีการสมัคร

เด็กๆที่มีอายุ 5-10 ปีสามารถลงทะเบียนได้โดยตรงที่โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของพวกเขา ในขณะที่เด็กที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปต้องไปที่สำนักลงทะเบียน ผู้ให้คำปรึกษาที่สำนักงานลงทะเบียนสามารถช่วยคุณค้นหาโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกและสมัครเข้าเรียนได้ โดยสำนักงานลงทะเบียนเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น.

ในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มักอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม แต่จะเป็นการดีที่สุดในการสมัครล่วงหน้าหากต้องการหาที่นั่งว่างในโรงเรียนที่ได้รับความนิยม

เพื่อค้นหาโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของคุณ คลิกที่เครื่องมือค้นหาหรือโทรไปที่หมายเลข 311 (นอกเมืองนิวยอร์ก โทร 212-NEW-YORK)

ในการนำลูกลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียน คุณจะต้องมีบันทึกการฉีดวัคซีนของลูก ใบสูจิบัตรหรือหนังสือเดินทาง และใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนอื่นที่เข้าร่วม เด็กที่อยู่ในแผนการศึกษารายบุคคล (I.E.P.) จะต้องแสดงเอกสารด้วย

นอกจากนี้ ทางเมืองนิวยอร์กจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารสองฉบับเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กอาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้จริงหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบที่อยู่อาศัย โดยที่อยู่ตามกฏหมายของเด็กคือบ้านของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้หลักฐานการอยู่อาศัยอาจรวมถึง ค่าสาธารณูปโภค เอกสารราชการอื่นๆพร้อมที่อยู่บ้าน

สำหรับผู้อยู่อาศัย อาจต้องเสียค่าเล่าเรียนในการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในนิวยอร์กซิตี้ อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่อาศัยอาจไม่สามารถลงทะเบียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคพิเศษหรือโปรแกรมความสามารถพิเศษได้

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมสามัญศึกษา.

//ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง

เด็กที่มีข้อจำกัดทางด้านความเข้าใจไปจนถึงเด็กที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (ESL) ภายในโรงเรียนได้ ในกรณีนี้ ครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน ผู้ปกครองที่ไม่สามารพูดภาษาอังกฤษได้จะได้รับสิทธิ์บริการแปลเอกสารสำคัญและล่ามในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

เด็กๆที่ต้องการเรียนในโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (ESL) นั้นจะต้องเข้าร่วมชั้นเรียนทั่วไปกับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษและเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง

มันเป็นเรื่องปกติที่โรงเรียนในเมืองมักจะมีเด็กๆที่เรียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนหลายแห่งที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELLs)

ในปัจจุบันในย่านควีนส์ ย่านบร็องซ์และย่านบรูคลิน มีจำนวนประชากรจำนวนมากที่เป็นนักเรียนผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELLs) ส่วนประชากรที่เป็นนักเรียนผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELLs) ของแมนฮัตตันนั้นน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ย่านสเตตันไอส์แลนด์เป็นย่านที่มีจำนวนประชากรที่เป็นนักเรียนผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELLs) น้อยที่สุด แม้ว่าจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ประชากรที่เป็นนักเรียนผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELLs) ของแมนฮัตตันและสเตตันไอส์แลนด์ยังคงมีขนาดใหญ่มาก