Central Park New York Casas Office

NHÀ Ở HỢP TÁC XÃ LÀ GÌ?

// NHÀ Ở HỢP TÁC XÃ LÀ GÌ?

Rất nhiều khách hàng của chúng tôi hỏi câu hỏi này. Nhà ở hợp tác xã là một hợp tác xã, một công ty, với các cổ đông và Hội đồng Quản trị. Trong thực tế, bạn không mua một căn hộ, bạn mua cổ phần trong hợp tác xã. Hợp tác xã có xu hướng rẻ hơn so với nhà chung cư vì a) hầu hết các tòa nhà ở New York là hợp tác xã và b) nhà ở hợp tác xã thường có nhiều quy tắc về việc ai có thể mua và cách sử dụng. Người mua quốc tế đang xem xét một căn nhà ở hợp tác xã nên tính đến các yếu tố sau:

// Thuế

Hầu hết các hợp tác xã không cho phép sở hữu doanh nghiệp, vì vậy bạn không thể mua bằng tên công ty của bạn. Do đó, chủ sở hữu phải chịu cả thuế lãi về vốn cao hơn (30%) khi căn hộ được bán trong tương lai và thuế Thừa kế Hoa Kỳ (46%). Chính vì những lý do này mà chúng tôi khuyên khách hàng của mình nên thành lập một LLC, điều đó có nghĩa là một hợp tác xã lỗi thời.

// Cho thuê lại

Hợp tác xã có các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến việc cho thuê lại. Một số nơi không cho phép cho thuê lại, trong khi những nơi khác cho phép tối đa 2 trên 5 năm. Hơn nữa, người thuê nhà tiềm năng cần được Hội đồng quản trị phê duyệt. Vì căn hộ sẽ có tên cá nhân của bạn, bạn cần chắc chắn rằng bạn cũng có bảo hiểm trách nhiệm chính xác.

// Huy động vốn

Hợp tác xã có các quy tắc nghiêm ngặt về tài chính. Một số nơi không cho phép trả bằng huy động vốn, trong khi những người khác cho phép tới 75% giá mua. Lưu ý rằng đối với người mua nước ngoài, sẽ không có khả năng huy động được hơn 60% giá mua

//Nhà ở hợp tác xã, có hay không?

Dựa trên các lập luận trên, việc mua một nhà ở hợp tác xã sẽ chỉ có ý nghĩa đối với những người trả thuế ở Hoa Kỳ hoặc nếu bất động sản đó sẽ được sử dụng như một căn hộ.

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ >> KHÔNG

CĂN HỘ >> CÓ THỂ

CƯ DÂN CHÍNH >>